Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Phan Thy Thy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   0768821979
  • Email:
   haithyanhnhan@gmail.com
 • Phạm Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Địa-GDCD
  • Điện thoại:
   0976095983
  • Email:
   ptuyetcvl@gmail.com
 • Từ Thị Mỹ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Hóa
  • Điện thoại:
   0984268696
  • Email:
   tuchicvl@gmail.com
 • Trần Thế Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0907935924
  • Email:
   tranthenhutagu@yahoo.com
 • Trần Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ TDQP
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0392087024
  • Email:
   TVBinhtd@gmail.com
 • Trần Ngọc Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Sinh
  • Điện thoại:
   0984333609
  • Email:
   thaihoa161983@gmail.com
 • Trần Viết Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Tin Học
  • Điện thoại:
   0989862297
  • Email:
   vietvinh2009@gmail.com
 • Bùi Thị Hoàng Cẩm Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0942013844
  • Email:
   tbui74208@gmail.com
 • Đỗ Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Vật Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0947200859
  • Email:
   dongoc98@gmail.com
 • Bùi Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng Tổ Toán
  • Điện thoại:
   0368772257
  • Email:
   trungchauvanliem@gmail.com

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal