A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 23/ 01/ 2021, Đảng ủy THPT Châu Văn Liêm tổ chức “ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021”. 

Ngày 23/ 01/ 2021, Đảng ủy THPT Châu Văn Liêm tổ chức “ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021”. Đến dự có đồng chí Võ Nguyên Trung Bí thư Đảng ủy nhà trường chủ trì hội nghị cùng với các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, bí thư các chi bộ, và 53 đảng viên tham dự.

Qua dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức , xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo đoàn thể.

Đánh giá chung năm 2020, Đảng ủy THPT Châu Văn Liêm cùng với Ban giám hiệu, các bí thư chi bộ đã quán triệt các văn bản của cấp trên và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngành giáo dục đào tạo năm 2020 đều có kết quả đạt tốt. Tập thể Đảng ủy được đoàn kiểm tra Huyện ủy đánh giá “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020”.

Về công tác xây dựng đảng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng;  xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của đảng viên, giáo viên, nhân viên theo chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực, chú trọng chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm thường xuyên, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, của huyện ủy thành chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng nội dung, chất lượng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết phải phù hợp thực tế, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng gắn với công tác chuyên môn của nhà trường, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ý thức gương mẫu của đảng viên, giáo viên trong tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết.

Tại hội nghị có 5 ý kiến phát biểu về công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp và việc giáo dục đạo đức học sinh trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2021 Đảng ủy  tiếp tục tổ chức cho toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;thường xuyên nắm bắt những diễn biến tư tưởng của đảng viên kịp thời ngăn chặn, xây dựng tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng thời phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; trong sinh hoạt chi bộ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Bí thư đảng bộ đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên phát huy tốt hơn nữa vai trò nêu gương, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2021.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 có  01 tập thể và 08 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020"

Đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020"

Phạm Thị Tuyết - THPT Châu Văn Liêm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Trường THPT Châu Văn Liêm

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.885.937 - Email: thptchauvanliem.chomoi@angiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi EduPortal